Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Planering i Sv, SvA v ht 2018/ vt 2019 år 2

Västerholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Läs- och skrivutveckling. lässtrategier, läsförståelse och ordförråd.

Presentation

  • "Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva"

  • Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta berättande texter och faktatexter, enskilt och tillsammans med andra samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

  • att läsa faktatexter och berättande texter

  • att skriva tankekartor

  • att skriva faktatexter och berättande texter

  • att berätta utifrån en tankekarta

  • instruktioner

  • att renskriva texter på dator

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur långt eleven har kommit i sin läs- och skrivutveckling.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Matriser i planeringen
God läsutveckling, del 2
Skrivutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter