Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2 - 3

Läsa i årskurs 2 SvA

Västerholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Det är roligt att läsa! Låt oss läsa tillsammans, både redan skrivna texter och de som ni skriver själva!

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

  • Läsa en text och förstå innehållet.

 

 

Innehåll

Du ska få läsa olika sorters texter och arbeta med innehållet i texterna med hjälp av olika lässtrategier.

 

 

Arbetssätt

I årskurs 2 kommer du att arbeta så här:

 

  • Du kommer att få arbeta med "En läsande klass" för att träna lässtrategier.
  • Du kommer att  läsa i egen vald bok "Lådbok" vid flera tillfällen i veckan.
  • Du kommer att ha läsläxa varje vecka.
  • Du kommer att läsa och arbeta med läsförståelse med läskort.
  • Du kommer att läsa och arbeta med läsförståelse av texter i boken "Ottos klass". 
  • Du kommer att få lyssna på högläsning av olika böcker och delta i samtal om innehållet.
  • Du kommer att få läsa och arbeta med läsförståelse av faktatexter. 

 

 

 

Redovisning

Du ska visa att du kan:
* läsa och förstå olika texter genom att svara på frågor och återberätta innehållet.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller: förmågan att läsa och förstå text.Hållplats 2 motsvarar förväntade kunskaper islutet av årskurs 2.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback