Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Stopp min kropp!

Gamla Förskolan Lekhagen, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 23 juni 2018

Att arbeta med barns integritet är ett ständigt projekt. Här samlar vi lite tips som vi kan arbeta vidare med

Här är lite material:

 


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,

samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Liten och trygg av Stina Wirsén... material om känslor
Kimochis... om känslor

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback