Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden klass 4

Sternöskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 25 juni 2018

Efter vikingatiden fortsätter vi nu med Medeltiden. Vi kommer att prata om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott och städer. Hur det var att leva på den här tiden och hur det var att vara barn på medeltiden, jämföra förr och nu. Du kommer också; att få bekanta dig med riddare och sjukdomen pesten.

Centralt innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

 

Det här ska du kunna om medeltiden

  • När medeltiden var.
  • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung.
  • Att Sverige blev ett kristet land. Klostrens roll,
  • Att trälar förbjöds.
  • Brott och straff
  • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
  • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. De fattiga tillhörde inget stånd.

 


Läroplanskopplingar

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback