Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 6

Att vara en bra kamrat

Himlaskolan, Ale · Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

"Den som är stark måste också vara väldigt snäll!" Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och trivas? Vilka regler behöver vi ha på skolgården för att alla ska må bra och få vara med? Hur ser du att en kompis är glad, arg eller ledsen? Hur kan du säga "sluta" på ett tydligt sätt så att en kompis förstår att du inte vill mer? Det är frågor vi pratar om för att få ett bra socialt samspel på fritids.

Syfte

Genom undervisningen vill vi att eleverna skall förstå hur andra människor påverkas av det man säger och gör, att vi alla är olika och behöver träna på olika saker.

Vi vill att eleverna skall lära sig att sätta ord på hur man känner och respektera andras känslor.

Mål

Du följer reglerna på fritidshemmet och i skolan och förstår varför de behövs.

Du är en bra kompis och respekterar människors olikheter. 

Du berättar hur du känner dig när du är glad, arg eller ledsen.

Du lyssnar när en kompis säger nej och du ser din del i en händelse.

Hur?

Vi pratar om hur vi vill ha det på fritidshemmet och på skolgården.
Vi diskuterar hur man är en bra kompis.
Vi går igenom skolans regler och pratar om vilka regler vi behöver ha på fritidshemmet för att alla skall trivas.
Vi samtalar om människors olikheter och hur viktigt det är att respektera varandra.
Vi övar på att se vår egen del i konflikter och att känna empati med våra klasskamrater.

  

 

 

När?

I vårt dagliga arbete

Tematiskt vid terminsuppstart

 

Ansvarig

Alla pedagoger                 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Matriser i planeringen
SO - målen att nå i år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback