Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Optiska illusioner

Bockaraskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 29 juni 2018

Optisk illusion (eller synvilla) är en illusion som ger ett synintryck som ger en vinklad bild av verkligheten. Vi kommer att arbeta med omöjliga perspektiv och titta på bilder som lurar ögonen.

I det här temat kommer vi att arbeta med titta på bilder och göra egna bilder. Jag ska  presentera konstnären Oskar Reutersvärds bilder. 
Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur. Ett av målet med det här temat är att "träna öga hand" och presentera sina bilder på ett bra sätt.

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 4-6
Uppgifter
uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback