Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Kap 6 Sjöar och vattendrag

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 28 juni 2018

Sjöar kan se väldigt olika ut. De kan vara stora och djupa med klart vatten, eller små, grunda och mörka. Vissa sjöar har härliga sandstränder medan andra har stränder där det växer mycket vass. En del sjöar har klippiga stränder. I alla sjöar lever små och stora djur och det kommer du att lära dig mer om i det här arbetsområdet. Du kommer också att lära dig mer om växter i och vid vattnet.

Varför ska vi lära oss om sjöar och vattendrag?

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och världen som vi lever i. Med kunskaper i biologi har du verktyg för att göra kloka val som bidrar till en hållbar miljö. När vi kan begrepp och modeller som hör till biologi är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. varför det oftast finns fler djur och växter i en grund sjö än i en djup eller hur vi människor kan skada livet i en sjö.

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

 

 • olika typer av sjöar i Sverige
 • namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter.
 • vad som menas med en näringskedja som finns i en sjö
 • hur en fisk är uppbyggd
 • hur en groda utvecklas från rom till vuxen
 • hur människan kan skada livet i en sjö

Viktiga begrepp: brunvattensjö, försurning, klarvattensjö, gälar, näringsfattig, näringskedja, näringsrik, plankton, slättsjö, yngel, ytspänning, övergödning.

 

Så här kommer vi att jobba...

Vi kommer att:

 • läsa texterna i kapitlet Sjöar och vattendrag
 • svara på frågor i Aktivitetsboken och då arbetar vi enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på film
 • göra experiment
 • samtala om t.ex. varför det oftast finns fler djur och växter i en grund sjö än i en djup eller hur vi människor kan skada livet i en sjö, både i helklass och i mindre grupper

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor i din Aktivitetsbok. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexterna i boken och använder och förstår begreppen som hör till kapitlet

Du hanterar mätutrustning och experiment med respekt och är noggrann då du läser av och dokumenterar

Svara omsorgsfullt på uppgifterna i en skriftlig diagnos

 

Bedömning

Du ska visa att du:

 • vet vilka olika typer av sjöar det finns i Sverige
 • kan namnge några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter
 • kan ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö
 • vet hur en fisk är uppbyggd
 • vet hur en groda utvecklas från rom till vuxen
 • kan ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö

 

Förmågor som vi tränar på är:

· att använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör samhället

· genomföra systematiska undersökningar i biologi och

·  använda biologins begrepp för att beskriva och förklara


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen
Sjöar och vattendrag
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback