Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Idrott och hälsa, Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Kropp och hälsa

Resarö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 9 februari 2019

Vad kallas några av kroppens organ och vad används de till? Vilka är våra fem sinnen? Vad är viktigt för att må så bra som möjligt? Det är några frågor som vi kommer att diskutera och lär oss mer om när vi arbetar med temat kropp och hälsa.

Varför gör vi det här? (syfte)

Vi människor har en fantastisk kropp som vi kan använda till mycket och som vi ska leva i många år.  Att få kunskap om hur vi själva kan påverka vår hälsa är viktigt.  Kroppen är spännande och med hjälp av kroppen får vi information om det som är runt omkrig oss. Då använder vi oss av våra sinnen. Sinnena ska vi lära oss mer om under det här arnetsområdet.  

 

Det här ska du lära dig: (mål)

Du kommer få lära dig namnen på några av våra kroppsdelar och inre organ, samt vad de används till. 

Du kommer få lära dig om våra fem sinnen. 

Du kommer få lära dig om  begreppet hälsa, och lära dig om hur sömn, mat, motion, hygien och sociala relationer påverkar hur vi mår.

Du kommer få lära dig om vilken slags mat man ska äta mest av för att må bra.

 

Det här ska vi göra på lektionerna:

 • läsa texter 
 • se på filmer
 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • göra experiment med den egna kroppen
 • rita, måla och skriva/dokumentera det vi lärt oss 
 • skriva en beskrivande rapport

 

Så här ska du visa vad du har lärt dig: (bedömning)

 • Du ska  skriva namnen namnen på de kroppsdelar och inre organ som vi har pratat om och kunna placera dem på rätt ställe .
 • Du ska namnge våra fem sinnen och på ett enkelt sätt visa hur de fungerar.
 • Du ska rita en teckning av en måltid som innehåller näringsrik mat och förklara varför måltiden är bra för kroppen.
 • Du ska skriva en beskrivande rapport om hälsa. Din text ska innehålla underrubrikerna kost, motion, sömn, hygien och sociala relationer.
 • Du ska delta gruppens diskussioner och framföra dina kunskaper och åsikter.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback