Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Skogen och naturen på hösten

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 augusti 2018

Vi kommer att prata om vilka olika sorters träd som finns i skogen. Vilka olika sorters djur och växter som finns där och hur de överlever. Vad som händer i skogen på hösten

Vecka 34-36 Vi lär oss om vilka olika sorters träd som finns i skogen och hur de får i sig sin näring.

Vecka 37-39 Då pratar vi om vilka olika sorters nedbrytare som finns i naturen och vilka växter och djur man kan

                     finna i skogen. Vi läser och samtalar om hur de olika växterna och djuren får sin näring.

Vecka 40-43 Denna period kommer vi att prata om vad som händer i naturen på hösten för både djur och

                     växter. Vi pratar om vilka fåglar som stannar kvar i Sverige och vilka som flyger söderut.

 

Eleverna kommer att bedömas utifrån hur väl de kan redogöra för:

- vilka olika sorters träd vi har i Sverige

- vilka olika sorters fåglar vi har och kunna nämna några fåglar som flyger söderut

-förklara vad en näringskedja är

-veta skillnaden på ett rovdjur och bytesdjur

-kunna redogöra för hur växter kan föröka sig


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback