Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Värdegrund

Marnässkolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Med det tio små kompisböckerna, samtalar och arbetar vi aktivt med värdegrunden.

 

Syfte

Vårt främsta mål med värdegrundsarbetet är att stärka elevernas så att de känner sig trygga både med sig själva och med gruppen.

Acceptera varandras olikheter och se dem som en tillgång.

 

Metod

Vi läser tillsammans det tio små kompisböckerna och utifrån dem;

  • diskuterar och samtalar vi om hur man är en bra kompis, lyssnar, samarbetar, väntar på sin tur mm.
  • samarbetsövningar, lekar.
  • motoriska övningar.

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

Matriser i planeringen
Ludvika Pedagogisk planeringsmall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback