Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

5

TILLSAMMANS åk 5 ht-18

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 27 november 2018

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga
- att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser (sh)
- att reflektera över hur individer o samhällen formas och samverkar (sh)
- att undersöka och värdera information (sh)
- att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar (re)

Innehåll
Vi ska arbeta med

- hur lagar och regler hjälper oss att fungera tillsammans,
- hur Sverige styrs, politiska partier och val
- hur demokratiska beslut fattas och betona alla människors lika värde 
- några etiska begrepp, t ex rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet

Genomförande

Vi ska lyssna, samtala, läsa, sammanfatta och föra anteckningar.
Vi går igenom skolans likabehandlingsplan och ordningsregler. Vi ska titta på de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi ska se filmsnuttar som berättar om hur Sverige styrs. Vi ska titta på Lilla Aktuellt program om valet.. Vi ska att tala om medier.

Ordkunskap: regel, lag, rättighet, skyldighet, demokrati, representativ demokrati, direkt demokrati, diktatur, häleri, riksdag, regering, monarki, republik, politik, statsskick, president, monark, politiskt parti, grundlag, regeringsform, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsförordningen, successionsordningen, majoritet, minoritet, stifta lagar, straffmyndig, försvarsadvokat, rättegång, åklagare, åtala, begå brott, juridik, ett rättssäkert samhälle, skyldighet, domare, nämndemän, socialsekreterare, likabehandlingsplan, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, FN + ord som dyker upp under arbetets gång
Tid vecka 34 - 37

Redovisning

Du ska delta i samtal och lämna in din SO skrivbok. Du kommer att få ordkunskapsförhör och skrivuppgifter.

Elevinflytande

Det som kommer upp vid samtal och i små skrivuppgifter kommer  att påverka det fortsatta arbetet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback