Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Ht 18 - Feelings

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 oktober 2018

Talking about your or someone else's feelings is not that easy. During the lessons, we are going to learn a little bit more about emotions, to forgive and to apologize. Best regards, Livia

Målet med arbetsområdet är att...

Utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda och
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Arbetsområdet

Jobba med "Feelings" i Gleerups.

Grammatik:

 • pågående presens ( I am studying)
 • pågående preteritum (I was styding)
 • adjektiv
 • preposition + ing-form (good at singing, tired of reading...)

Arbetssätt

Gleerups - English 6-9

 

Detta kommer att bedömas... (i matris) 

 

Om du kan använda olika adjektiv i en samma mening.

Du måste kunna prata och resonera om The Power of Forgiving  .

Glosor:

 1. unexpected oväntad
  well known välkända
  originally först
  tragic tragisk
  literally bokstavligen
  immediately omedelbart
  defend försvara
  regularly regelbundet
  seemingly till synes
  unconcered obekymrad

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Matris- engelska åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback