Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Samhällsekonomi. ht. 18 V. 34-40.

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

"man blir inte rik genom stora inkomster utan genom små utgifter" (okänd källa). När man tittar på TV handlar det väldigt ofta om pengar - mycket pengar. Det handlar om miljoner och miljarder och om börserna världen över har gått upp eller ner. Känner du igen det? Det här med pengar verkar vara något mycket viktigt, eller hur? Varför finns egentligen pengar? Vad betyder ordet ekonomi? Hur fungerar en ekonomi i ett företag och i samhället? Måste vi betala skatt och varför? Hur hanterar företag, banken, kommunen och staten sina pengar? Vad betyder inflation och vilka politiska åtgärder vidtar man? Det är några frågor som du kommer att få lära dig mer om genom just studier i samhällsekonomi.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer under några veckor framöver studera, dina privatra och samhällets pengar, utifrån tilldelat arbetsmaterial och du kommer snart att förstå hur "allt hänger ihop" likt ett kretslopp där hushållen, företag, banken och staten är beroende av varandra både positivt och negativt.

Du kommer att :

  • lyssna på genomgångar och föra anteckningar
  • se film
  • göra egen (fiktiv) budget
  • läsa på egen hand och arbeta med olika uppgifter
  • söka, sammanställa fakta med hjälp av böcker, filmer och internet
  • delta i diskussioner för den egna åsikten
  • skriftligt (muntligt) få visa på kunskaper för arbetsområdet/ämnet enligt ovanstående innehåll och nedan målbeskrivning.

 

Syfte och övergripande, mål från läroplanen

.........Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen..................

Bedömning

Jag bedömer elevens kunskaper och förmågor kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång såväl skriftligt som muntligt genom olika moment, se så arbetar vi
Både du själv och jag klickar på de rutor, från vänster till höger, som stämmer med dina visade förmågor och kunskaper.
 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Matriser i planeringen
SO Samhällskunskap
Uppgifter
Skattövning, Inlämning. V.38
PROV. I Samhällsekonomi. V. 40. torsdag,5/10

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback