Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6 - 9

Fg PP - I valet och talet

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Inför valet 2018 ska vi titta på hur man kan använda sig av argument och språket på olika sätt. Vi ska analysera argument i tal och skrift och också producera ett eget tal i samarbete med SOn. I samband med valet ska ni få bilda ett eget parti på SOn och i svenska ska vi skriva delar av ett partiprogram.

Mål

Målet med uppgiften är att granska språket kritiskt för att se hur språkets struktur påverkar argumentationens kvalitet.

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med retoriska knep från Retorikhandboken, men olika typer av satsdelar, med partiernas program.

Arbetssätt och redovisningsform

Ni kommer att skriva och framföra muntliga argumenterande tal och skriva och analysera delar av partiprogram på olika sätt. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ditt tal kommer att bedömas. 

Du kommer att få skriva och strukturera politiska meningar och kommentera deras uppbyggnad med grammatiska begrepp. 

Reflektion

Har arbetet med valet förändrat hur du lyssnar på de politiska debatter som förs i samhället?

Tänker du själv på något annat sätt kring hur du bygger upp argument?


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback