Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Klädsömnad

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 oktober 2022

Gör DIN egna design

Arbetsplan textilslöjd, Klädsömnad åk 7-9

Sömnad av kläder.

Förmågor i fokus

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Mål

Att lära sig måttagning, mönsterritning, tygutlägg och sömnad. Träna på att följa arbetsbeskrivningar och på grundläggande slöjd begrepp.

 

Arbetsgång:

Formgivning

Tänk igenom vad plagget skall användas till. Ta hänsyn till det i val av material och funktion (tex. olika typer av fickor). Rita gärna en skiss.

Praktiskt arbete

Följ arbetsbeskrivningen.

Reflektion

Beskriv ditt arbete, resultatet och hur du gått tillväga i loggbok samt med en avslutande utvärdering. Var noga med att använda slöjdord.

Bedömning

  • Formge och framställa slöjdföremål
  • Använda handverktyg, redskap och maskiner
  • Formulera och välja handlingsalternativ
  • Ge omdömen om arbetsinsatsen

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd åk 7-9
Uppgifter
tidsplanering byxa/kjol
Utvärdering textilslöjd ht-19
Utvärdering
Utvärdering
Utvärdering
tidsplanering byxa/kjol

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback