Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5 - 6

Krafter och rörelse

Simrislundsskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Världen är full av olika krafter som påverkar såväl oss som allt i vår vardag. Vad är en kraft egentligen? ..och vad är en rörelse och hastighet? Cirkelrörelse? friktionskraft? Fritt fall? Motkraft? Tyngdskraft....ja, listan kan bli lång. Vi ska försöka reda ut begreppen och få en förklaring till vår vardag runt oss. Vi nu ta reda på hur olika krafter påverkar oss och varandra.

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Det här ska vi göra

Arbeta med

 • Rörelser
 • Krafter 
 • olika fysikaliska begrepp
 • systematiska undersökningar
 • dokumentera
 • se på filmer
 • läsa faktatexter

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 • delta i samtal/diskussioner/ Under arbetets gång
 • söka och använda information i samtal och diskussioner/Träna på att lyssna och komma ihåg...för din egen del under arbetets gång
 • genomföra undersökningar/ grupplaborationer
 • dokumentera dina undersökningar/själv
 • dra slutsatser av dina undersökningar/själv
 • använda fysikaliska ord och begrepp/ såväl i skrift som muntligt

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback