Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Svenska v 34-39, ordklasserna och skönlitteratur

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Grammatik och då ordklasserna. Vi läser detta för att ni ska lära er ett metaspråk för era språkstudier. Kunna förklara varför ni säger el skriver saker på ett visst sätt och även se och ge ex på likheter resp . skillnader till landar språk. Prov tisd v 39. Skönlitteratur, egen vald bok, lånad p å skolan och läses på lektionerna och delvis hemma. Läsa för att förbättra din läsförståelse och ordkunskap. Bli bättre på lässtrategier. Kunna använda citat, kunna återberätta och se samband och sammanhang. Prov på lektionen v 39 torsd. (Alla får frågor på sin egen bok så klart.)

Mer info kring uppgiften och bifogat material ligger i classroom.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter