Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kapitel 3 Gamma

Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Kapitel 3, Samband och förändring.

I detta kapitlet tar boken upp bla. följande. 

 • uttrycka andelar i procentform
 • samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • ta reda på resultatet vid procentuella förändringar
 • beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer
 • grunder i kombinatorik
 • avläsa och rita koordinatsystem
 • om proportionella samband i vardagliga situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp som är bra att kunna 

 • procent
 • bråkform
 • decimalform
 • enklaste form
 • förkorta 
 • x-axel, y-axel
 • sannolikhet
 • koordinatsystem
 • origo
 • proportionalitet
 • graf

Boken innehåller 6 kapitel som i sin tur är uppdelade i avsnitt. I varje avsnitt finns det uppgifter på 4 nivåer. 
Eleverna ska jobba med minst 2 av nivåerna i varje avsnitt. 

Eleverna kommer att ha en veckoläxa som bygger på de uppgifter vi arbetar med för tillfället. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa 9
Läxa 10
Läxa 11
Läxa 12