Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Samhällskunskap

·

Årskurs:

3 - 5

Demokrati

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Vi kommer att arbeta med: demokratins historia mänskliga rättigheter rösträtt regering, riksdag och deras uppdrag olika partier hur valet går till och vad vi väljer till

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • reflektera och jämföra olika partier och hur de arbetar inom politiken. 
 • använda dig av nya begrepp
 • debattera och argumentera 

Bedömning - vad och hur

Vad ska vi bedöma:

 • att kunna använda dig av nya begrepp
 • din förmåga att argumentera och debattera för en ståndpunkt
 • din kunskap om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen
 • din kunskap om hur beslut fattas inom demokratin
 • din förmåga att känna till något om politiska strukturer i samhället

Bedömning sker fortlöpande under lektionstid.

 

Undervisning och arbetsformer

 • Debatter och diskussioner 
 • Film
 • Arbetshäften
 • Praktiska övningar

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback