Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Terminsplanering i Geografi, år 5, lå 18/19

Pluggparadiset, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Ämnesinnehåll för innevarande läsår.

När?

Innehåll

v. 34-36

SH Demokrati, politik, val, hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

v. 37-40

RE De fem världsreligionerna
GE Norrland

v. 41-46

HI Vasatiden
GE Norrland

v. 47-51

HI/GE Norden för länge sedan och idag.
GE Norden, natur, klimat, människor, resurser och arbeten

v. 2-5

SH Sexualitet, könsroller, jämställdhet

GE Norden

v. 7-12

HI Stormaktstiden

GE Norden

v. 13-17

SH Ta reda på mer om ett yrke, tänka och drömma om olika yrken.
SH Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

v. 18-23

SH Regler och lagar

Kontinuerligt

Aktuella nyhetshändelser, etik, värdegrund, argumentation, diskussion, förhållningssätt, livsfilosofi

 

 

   


När läsåret är slut ska jag…

…veta vilka de fem världsreligionerna är samt vad som kännetecknar dessa, och kunna dra paralleller och göra jämförelser.
…ha kunskaper om Norrland som geografiskt område samt kunna beskriva natur och miljö.
…kunna namnge några städer, orter, vatten i Norrland.
…veta vilka länder Norden består av samt vad som karaktäriserar respektive land.
…kunna namnge några städer, orter, vatten i Norden.
…kunna placera Vasatiden i rätt århundrade samt kunna berätta om några viktiga händelser och personer.
…kunna placera Stormaktstiden i rätt århundrade samt kunna berätta om några viktiga händelser och personer.
…kunna förklara ordet demokrati samt känna till Sveriges politiska och beslutsfattande system


Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback