Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska HT18

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 december 2018

Den här terminen kommer vi starta upp med muntligt framträdande, där fokus ligger på argumentationer. Vi kommer efter att arbeta med "Den magiska dörren" (berättande text). När det gäller grammatik kommer vi lägga fokus på stavning, vilket vi arbetar med löpande, det gör vi även med läsförståelsen.

Det här kommer vi att arbeta med under terminen:

Muntligt framträdande.

Vi kommer att utgå från UR:s programserie "Tungan rätt i mun" där kommer du få lära dig att bli en bättre talare på tre veckor. Du kommer att arbeta med ditt kroppsspråk, rösten, våga misslyckas avslutningsvis ska du argumentera för eller mot olika saker som är elevnära, exempel läxor, telefoner, sommarlov, fritidsaktiviteter mm. 

Vi kommer bedöma din delaktighet under övningarna samt din argumentation för ett specifikt ämne. 

Skriva berättande text "Den magiska dörren" 

Här fortsätter vi arbetet med berättande texter som vi startade upp med vt åk 4. Här övar du bland annat på olika beskrivningar, den röda tråden, tydligheten, skapa passande bilder till berättelsen, meningsbyggnad, stavningen och kamratrespons.

Här bedömer vi din slutliga text samt ditt engagemang i kamratbedömningen. 

Stavningsregler 

Inom detta arbete tränar du på stavningsregler när det gäller ord med J-ljud, Tj-ljud, Sj-ljud, Å-ljud och Ng-ljud. Vi utgår från "Dags". 

Detta är ett arbetsområde där du övar. Stavning, skiljetecken och meningsbyggnad bedömer vi kontinuerligt i alla dina texter.

Manusskrivande och filmtrailers 

Tillsammans med Berättarministeriet kommer vi genomföra ett filmtrailersprojekt. Manus till filmen kommer du tillsammans med en mindre elevgrupp få skriva här i skolan. När det är färdigt och bearbetat kommer vi gå till Berättarministeriet vid två heldagar. Där kommer ni få skapa era trailers med stopmotion teknik. I era grupper kommer ni också få öva på muntligt framförande och på att presentera era trailers för oss andra i publiken. 

Läsläxa och bokdiskussioner

Förutom detta så kommer vi att ha läs läxa ur boken "Varjar nosar och jagar". Här kommer du att få skriva läs logg och samtala om det lästa med en skolkamrat under bokpromenaderna. 

V.34 sid. 7-30

V.35 sid. 31-54

V.36 sid 55-83

V.37 sid 84-106

V.38 sid. 107-138

V.39 sid. 139-160

V.40 sid. 161-189

Här kommer vi bedöma din läsförståelse, ditt läs flyt samt din förmåga att skriva en återberättande text, vilket du gör i din läs logg.  Vi bedömer även ditt engagemang i de gemensamma boksamtalen. 

Efter vecka 40 kommer du bli indelad i en mindre läsgrupp. Där du tillsammans med några klasskamrater kommer bli tilldelad en för er anpassad bok som ni själva ska ta ansvar för och göra en länsplanering för. Ni kommer få läsa hemma som läsläxa och här i skolan kommer ni få genomföra bok diskussioner och skriva sammanfattningar. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Svenska år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter