Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 17 september 2021

Vi kommer inom detta arbetsområde att läsa och skriva olika sorters berättelser. Det kan vara bra för att öva upp din fantasi.

Syfte:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Förmågemål:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Ur centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan: 

Läsa och skriva: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

Tala, lyssna och samtala: Muntligt berättande för olika mottagare. Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av skönlitterattur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkbruk: Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

 

Konkretisering av mål:

Efter arbetsmomenten förväntas att du ska kunna följande:

 

  • förstå syften med berättande text
  • lära sig hur en berättande text är uppbyggd: med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas, samt en logisk avslutning
  • lära sig hur man använder språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning
  • på egen hand kunna planera och skriva en berättelse
  • att följa skrivregler

 

Arbetsformer/ arbetssätt:

Vi kommer att läsa några spännande berättelser i klassen. Vi hittar berättarkurvan i texterna vi läst, och letar efter språkliga drag som ger spänning åt berättelse, t.ex. variera korta och långa meningar, använda synonymer, beskrivande ord… Att göra personerna levande för läsare, genom att använda beskrivande ord (epitet).

I berättelserna ska det finnas: Inledning – hinder – lösning – avslutning; en röd tråd; en huvudkaraktär som du hittat på.

Sedan skriver du på egen hand och läser för sina kamrater.

 

Bedömningar 

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du:

  • förstår syftet med en berättande text
  • kan skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd
  • kan använda strukturen för en berättande text (spänningstext)
  • kan använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, samt ordval, meningsbyggnad m.m.

 

Kunskapskrav

Gällande kunskapskrav för modersmål mot slutet av åk 6


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter