Skolbanken Logo
Skolbanken

SVA 4 Vecka 8

Norrtälje Komvux, Papperskorgen · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Kapitel 22

  1. Läs kap. 22, sid 296-318 i Grundhjulet. Gör övningar på sid. 80-81 i övningsboken.(preteritum och futurum)
  2. Alla gör uppgift C, Resonera sid.305 och skickar in den.Skriv frågorna och svaren! 
  3. Skriva ett reportage . En mall finns vecka 7. Skriv enligt den.
  4. Ni ska planera uppgiften att hålla ett muntligt anförande om en berömd svensk person s.320-321 , uppgiften förklaras på sidorna s.323 325. Datum för redovisningen meddelas senare.Fråga dina lärare!
  5. Form i fokus: sid 251 be-veta

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vecka 8

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback