Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematikboken Gamma kap.1

Duveds skola, Åre · Senast uppdaterad: 15 augusti 2018

Tal och räkning

Mål:

Vi ska jobba med kap.1 som handlar om tal och räkning. 
Du kommer att få repetera och lära dig nya saker inom matematikens siffror, tal, delar, former och olika räknesätt. 

Förmågor som ska utvecklas:

-Olika slags tal
-Bråkform och blandad form
-Bråkform och decimal form
-Hur stor är delen
-De fyra räknesätten
-Räkna med miniräknare

Arbetssätt:

Vi har gemensamma genomgångar med diskussioner och problemlösningar på tavlan. Därefter arbetar eleverna med uppgifter som är uppdelade i fyra olika svårighetsnivåer baserat utifrån elevens tidigare kunskaper. Eleverna väljer, tillsammans med mig, vilken nivå de börjar arbeta med. De ska jobba med 1 kapitel i veckan och hinna med 1,5-2 nivåer i veckan.  

Eleverna rättar själva sina räknehäften när de är klara med veckans mål.

När eleverna är klara med sina nivåer jobbar de vidare med "Blandade uppgifter", "Träna mera",  "Fördjupning", "Problemlösning", extrauppgifter eller med boken "Utmaningen".

Vid vissa tillfällen jobbar eleverna i par med "Tema uppgifter" .
Eleverna får även möjlighet att jobba med mattespel, öva multiplikationstabeller.

Eleverna arbetar med sina uppgifter i räknehäften och rättar en hel del själv.
Provräkning efter avslutat kapitel. (Tex kap 1:1-1:7)
Arbetsuppgifter på lösblad kontrolleras av läraren.

Begrepp

Naturliga tal, utvecklad form, bråkform, blandad form, täljare, nämnare, rationella tal, decimalform, avrundning.

Bedömning sker via:

Enskilt arbete och aktivitet.
Deltagande i diskussioner i problemlösningsgrupper.
Provräkningar/Diagnoser. 

Det som bedöms är:
-Elevens förmåga att välja rätt metod, alltså vilket/vilka räknesätt eller uträkningar som behövs.
-Elevens förmåga att förstå begrepp, tex veta vilken siffra som är hundradelssiffran och utifrån detta lösa uppgiften och dra slutsatser.
-Elevens problemlösningsförmåga, förmågan att välja rätt strategi och använda sig av sina kunskaper för att lösa talet/problemet.
-Elevens kommunikationsförmåga, alltså hur tydlig redovisningen är.

Reflektion

Känner du att du blivit bättre på att räkna och förstå matte bättre efter dessa kapitel?


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback