Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

Kompassrosen, år 4-6, läsåret 2018/2019

Kommunövergripande grupper FG, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 15 augusti 2018

Vi arbetar med vår värdegrund som är kopplad till skolans kompassros. Detta arbete sker kontinuerligt under hela läsåret, både individuellt och på gruppnivå.

Inledning:

Det är viktigt att man känner sig som en del i en större grupp. Alla delar måste få vara olika och olikheterna gör att alla delar är lika viktiga! Att kunna samarbeta, vara lyhörd inför varandras åsikter, tankar och idéer samt respektera dessa olikheter eller likheter är en förutsättning för att kunna klara av framtidens krav på arbetsmarknaden. Dessa förmågor är redan idag viktiga att kunna hantera och därför kommer vi under året att arbeta med dessa förmågor för att stärka era sociala förmågor.

Metod/ innehåll:

Vi kommer träna på ovanstående förmågor med hjälp av följande undervisningsinnehåll:

  • Delta i skolans uppstartsdagar där hela skolan fokuserar på att bygga trygga grupper där vi arbetar utifrån årets ledord från kompassrosen som är TRYGGHET.
  • Levandegöra skolans "Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Åsa Gårdsskola" genom samtal och övningar.
  • Vi tränar på att ta ställning i olika frågor som är kopplade till värdegrunden.
  • Vi tränar på att lyssna på andras tankar och åsikter och respekterar dessa.
  • Mentorsråd minst en gång i månaden.
  • Fadderverksamhet i ett 1-16 års perspektiv.
  • Vi arbetar för att öka känslan av trivsel och trygghet på Norr (4-6) genom gemensamma mötesplatser.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback