Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemi ht18 åk 7: Kemins grunder

Svaleboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 augusti 2018

Varje dag träffar du på tusentals kemiska ämnen och upplever ett oräkneligt antal kemiska omvandlingar. Du kanske inte tänker på det, men maten du äter, drivmedlet i våra bilar, luften vi andas, allt som händer i vår kropp handlar om kemi!

Undervisningens innehåll

 

Kemi Direkt kapitel 1 s.6-29 (ej s. 15-17)
Del 1

o   Det naturvetenskapliga arbetssättet

o   Kemisäkerhet och faropiktogram

o   Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiska beteckningar och hur de används föra att skriva kemiska föreningar, periodiska systemet

o   Ämnens egenskaper (utseende, hårdhet, densitet, leder ström m.m)

Del 2

o   Olika typer av blandningar (lösning, legering, emulsion, uppslamning)

o   Separationsmetoder (sedimentering, filtrering, indunstning, destillering och kromatografi)

o   Skillnaden mellan en kemisk och fysikalisk förändring

Arbetsmetoder

Vi kommer att ha genomgångar, laborera, skriva laborationsrapporter och arbeta med instuderingsfrågor.

Bedömning

Bedömning kommer att ske på

·         Två läxförhör – på del 1 och del 2 (rad 5 och 6 i bedömningsmatrisen)

·         Praktiskt arbete vid laborationer (rad 3 i bedömningsmatrisen)

·         Laborationsrapporter (rad 4 i bedömningsmatrisen)

 

Laborationer som bedöms:

o   Ämnens egenskaper

o   Separera sand & salt

o   Vad påverkar ett ämnes löslighet

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter