Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Tema: Att leva tillsammans

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 augusti 2018

Kompisar. Vad är gott, ont, rätt eller fel? Hur visar vi respekt för, och omsorg om, både oss själva och andra? Hur ser en god skolmiljö och klassrumsmiljö ut? Hur lever vi tillsammans på ett sätt som bygger på allas lika värde?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Detta tema behandlar skolans värdegrund. Vi kommer att diskutera hur vi visar respekt för, och omsorg om, oss själva och andra. I diskussionerna kommer vi att gå in på etiska dilemman - vad som är gott, ont, rätt eller fel. Vi kommer också att arbeta med varför vi i skolan och i samhället i stort behöver olika normer och regler.

Vi kommer även att diskutera hur vi får en bra klassrums- och skolmiljö.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

  • läsa den skönlitterära boken "Piraterna i huset intill" av Jonny Duddle.
  • utifrån boken kommer vi att diskutera kamratskap och hur man är en god kamrat.
  • diskutera hur man kan sätta gränser.
  • komma fram till gemensamma regler och uppförandekoder.
  • se på film om kamratskap.
  • fundera på hur samhället skulle se ut om det inte fanns normer och regler.
  • utgå ifrån ledorden i Malmaskolans  värdegrundsarbete HARMONI (hänsyn, ansvar, respekt, motivation, omsorg, nyfikenhet och initiativtagande).

Vad som kommer att bedömas:

Att eleven kan samtala, ta ställning i olika dilemmafrågor samt lyssna på andras resonemang.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

  • delta i samtal och diskussioner.

 


Läroplanskopplingar

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback