Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 5

Multiplikation och division åk5 v.41-43

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 augusti 2018

I det här kapitlet kommer vi att arbeta med multiplikation och division. Du kommer få lära dig mer om hur man räknar med kort division såväl som att räkna algoritmer i multiplikation med större tal. .

Mål  

När du arbetat med detta kapitlet ska du kunna 

  • Räkna multiplikation med större tal, till exempel 4 x 3145 

  • Räkna med kort division 

  • Använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning 

Matematiska begrepp 

Multiplikation 

Multiplicera  

Division  

Dividera 

Kort division 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback