Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7

Geografi: Världsdelarna

Östervåla skola 7-9, Heby · Senast uppdaterad: 16 augusti 2018

I detta arbetsområde ska du fördjupa dig i en av de sju världsdelarna.

Planering geografi: Världsdelarna

Vad ska vi lära oss?

  • Geografiska begrepp
  • Var världsdelarna ligger och vad de heter
  • Var världshaven ligger i förhållande till världsdelarna
  • Var klimatzonerna går i förhållande till världsdelarna

Arbetssätt 

  • Enskilt arbete på lektionstid
  • Genomgångar 
  • Film

Källmaterial

  • Läroboken
  • Kartboken
  • Ipad 

Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Geografi: Världsdelarna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter