Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Val 2018

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Den 9:e september är det val till riksdag, landsting och kommun. Då avgörs hur Sverige ska styras under åren 2018-2022. För fyra år sedan gjorde valresultatet att Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick stöd av riksdagen för att bilda regering, Alliansen fick stöd av landstingsfullmäktige och S, MP, V och Fi av kommunfullmäktige i Stockholm. Vi kommer att studera hur Sveriges politiska system fungerar, framförallt med fokus på riksdag och regering. Kommun och landsting jobbade vi med i maj, så en smärre repetition får räcka. Vi kommer också att studera de olika partierna som finns i riksdagen och de tankesätt eller ideologier som ligger till grund för dem.

Vi kommer att göra det här:

Nyckellektion ord & begrepp politiska ideologier

Ideologi- och valkompass, mingelredovisning

Läroboksläsning och –lyssning

Föreläsningar, stå och lyssna

Valfrågor 2018, tidningsartikel, walk&talk

Övning ”Regeringsbildning”

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Matriser i planeringen
Val 2018: Ideologier&partier, Sveriges politiska system
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback