Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO åk 2

Toltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 januari 2019

I SO skall vi arbeta med FN och de mänskliga rättigheterna. Vi kommer att undersöka hemortens historia och diskutera kristendomen, islam och judendomen. Dessutom kommer vi att behandla hur det är att bo och leva på olika platser.

 

Arbetssätt/metod

  • Gemensamma genomgångar, praktiska övningar och gruppövningar.
  • Studiebesök och utflykter.
  • Självständigt arbete med stenciler och övningsuppgifter.
  • Test och diagnoser.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

  • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt under genomgångar.
  • Ditt skriftliga arbete under lektionerna.
  • Dina resultat på test och diagnoser.

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen
Matris i SO år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback