Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Alla årskurser

Världsmusik

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Detta moment inleder varje musiklektion och tar ca 10 minuter. Läraren sätter på en låt när eleverna kommer in i musiksalen. Eleverna gissar ifrån vilket land låten kommer ifrån, vilka instrument. Läraren berättar kort om världsmusiken, landet och instrumenten som spelas.

Världsmusik

Här får eleverna lyssna och gissa vilket land musiken kommer ifrån samt vilka instrument som spelas. De får lära sig olika kulturers typiska sound samt instrument. Efter ett antal besök i länder runt om i världen får eleverna göra en lagutmaning. Där de ska koppla samman både lyssning med bild på instrument, samt ord och genre och instrument i lappform. Här övar de stilistiska drag samt begrepp! Denna är återkommande och börjar alltid lektionen. Efter 9 veckor kommer de ha ett prov i världsmusik.


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Världsmusikhäftet