Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Designa och Sy förkläden

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Den här terminen kommer du få designa förkläden utifrån person och behov. Du kommer också designa ett förkläde till dig själv eller någon du känner som du sedan syr upp.

 

Vi inleder arbetet med en gruppuppgift där ni får designa ett förkläde till en fiktiv person.

 

Ni får en personbeskrivning i gruppen och er uppgift är att designa ett förkläde till denna person.

Ni ska designa utifrån...

Funktion - (fickor, plats för material, längd för skydd mm.)

Form - -Strikt/kvinnligt/mjukt

Färger – mönster (dovt, färgstarkt , blommigt, pastell mm)

Material - funktion- estetiskt – etiskt?

Symboler - Vilka signaler vill personen sända ut ?

Fundera över material och framställningskostnader för ert förkläde.

Skissa och rita er modell, gärna med färgpennor och tygprover, tidningsurklipp.

Rita gärna extra rutor för att förtydliga detaljer.

Redovisa för övriga i klassen och förklara och motivera valen ni gjort.

 

Enskild uppgift

 Uppgiften är att designa och framställa ett förkläde till dig själv eller till någon annan.

Använd ett A4 och ett randigt  papper till att presentera din idé /design och förklara och motivera dina val. Skissa gärna upp flera olika förslag och resonera dig fram till vilket förslag som du tror blir bäst att genomföra.

Ta kort på dina skisser och lägg in i slöjdloggen i Classroom.

Hjälpfrågor till planering..

Vem ska ha förklädet? Vilken design passar den personen?

Vilken funktion skall det ha?  Vilka material kan vara bra att använda?

Behövs fickor mm ? Hur stort ska det vara?

Vilka tekniker ska du använda till din design? Applikation, Broderi, tygtryck?

 

( Gör en skiss och,  -Glöm inte att motivera dina val!!)

 

2 Genomförande

Leta upp en bra mall och beskrivning som du kan utgå ifrån. (resonera gärna med läraren)

Gör sedan eventuellt dina modelländringar. Arbeta i möjligaste mån efter de olika tillgängliga beskrivningarna och din planering.

Om du fastnar, ta hjälp av klasskompisar, nätet eller din lärare för att komma vidare.

 

3 Utvärdering

När arbetet är klart skall du göra en utvärdering som du hittar i Classroom

 

Bedömning:

Som lärare kommer jag bedöma Din förmåga att:

+ genomföra och slutföra ditt arbete från skiss till utvärdering av ditt färdiga

arbete.   

hantera de olika verktyg som krävs för att genomföra ditt arbete.

 + hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ.

+ motivera dina val i din dokumentation och redovisning

 + hitta kopplingar i din design till olika kulturer och trender

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen
Karins standard Kunskapskrav i SLÖJD 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback