Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Måndagsboken

Simrislundsskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Varje måndagsmorgon kommer vi att börja med måndagsboken. Du ska skriva minst fem meningar om ett bestämt ämne och koppla en bild till.

Varje måndagmprgon kommer vi att starta upp med en liten skriv uppgift på minst fem meningar. Du får ett givet ämne som du ska skriva om och koppla en bild till.

Det vi tränar är:

  • handstil
  • att kunna stava ord som du använder mycket och ofta
  • stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken
  • skriva så att det är tudligt vad texten handlar om
  • bearbeta texten
  • koppla bild till texten

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen
Svenska- skriva
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback