Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

3

Biologi

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Under några veckor arbetar vi med att sortera växter, svampar och djur. Vi undersöker likheter och olikheter och lär oss namnen. En dag i veckan har vi ute-NO, då gör vi undersökningar som vi dokumenterar.

Syfte

Centralt innehåll

Mål - det här bedöms

Det här ska du kunna:

- Göra undersökningar i naturen.

- Namnet på en växter, svampar och djur.

- Namnet på någon av växtens och svampens olika delar.

- Dokumentera och berätta om ditt  arbete.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i NO, åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter