Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi

·

Årskurs:

9

Atomen och kärnfysik och Det periodiska systemet HT 18

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Under antiken trodde man att alla ämnen runt om oss bestod av vatten, eld, jord och luft. Idag vet vi att atomen är den minsta byggstenen hos all materia. Kunskaper om atomen kan hjälpa oss att förstå ämnens egenskaper och varför ämnen reagerar med varandra och bildar föreningar. Vi kommer även att lära oss om det periodiska systemet.

Efter området ska du kunna följande:

 • begreppen atom, olika atommodeller,  molekyl, grundämne och kemisk förening. För att repetera begreppen kan du titta på detta klipp: https://www.youtube.com/watch?v=WPoohHPuT4o
 • veta vad som menas med atomnummer, masstal och isotop
 • namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har
 • veta vad är en jon är och hur en jon bildas
 • veta vad elektronskalen heter och hur många elektroner de har plats för
 • veta vad valenselektroner är
 • förstå vilken betydelse valenselektronerna har för ämnens egenskaper och att det ska bli kemiska reaktioner ("ädelgasstruktur")
 • veta hur atomslagen är ordnade i det periodiska systemet Titta på det levande periodiska systemet http://www.periodicvideos.com/index.htm
 • kunna ange kemiska egenskaper för några grundämnesfamiljer: alkalimetaller, halogener och ädelgaser
 • veta vad ett spektrum är och känna till elektromagnetiska vågor
 • olika former av strålning och radioaktiva sönderfall 
 • olika strålmiljöer och hur man skyddar sig mot dem och använder dem (fusion och fission) 
 • veta vad som menas med kol - 14 metoden och halveringstid
 • veta vad en kemisk bindning är och kunna skillnaden mellan jon - och molekylföreningar

Hur kommer vi att arbeta?

Textgenomgångar, film, gruppdiskussioner, eget arbete och laborationer/demonstrationer.

Hur kommer du att bedömas?

Du bedöms utifrån din delaktighet, muntligt och skriftligt, på lektioner, förhör och andra redovisningar, samt genomförande och dokumentation av laborationer. 

Området avslutas med ett prov på ovanstående kunskapsmål. Du ska även lämna in en laborationsrapport på en laboration.


Läroplanskopplingar

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Matriser i planeringen
Atom- och kärnfysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback