Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Skriva

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Under hela läsåret kommer du att få skriva olika texter som berättande, fakta och instruerande texter. Du kommer att använda olika stöd när du skriver som tankekarta, stödord och rubriker. Du kommer träna på att sammanfatta texter, skriva beskrivande texter och kunna förutspå handlingen. Du kommer också att träna på att ändra i din text efter checklista och respons.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

-skriva olika texter så att andra förstår.

-veta skillnaden mellan olika texttyper som berättande, fakta och instruerande text.

-använda olika slags stöd när du skriver.

-använda stor bokstav och punkt.

-skriva både på ipaden och med pennan.

-använda checklistan och få respons för att kunna förbättra din text.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer bedöma din förmåga:

-att ta ansvar för ditt skolarbete och arbetsmiljön.

-att ta till dig respons och ändra i din text.

-att skapa olika typer av texter (berättande, fakta och instruerande)

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Hela trean.


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen
Skriva
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback