Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

matteplanering år 8

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

bråk procent och potenser

 

Matteplanering 8a/8b

 

 

 

V34                     potenser, grundpotensform och bråk                                        s.88-97, s.11-15

 

V35                     bråk, %, höjning/sänkning av pris                                                 s.11-15, s19-23

 

V36                     delen av det hela, t.ex. 3 av 30 eller 4,5 % av 300kr               s.26-29, s.33-37

 

V37                     Mer om %, ränta på lån                                                                  s.39-43, s.46-49

 

V38                     decimalform, blandad form och bråkform                                s.66-69,

 

V39                     addition/subtraktion av bråk                                                       s.72-75

 

V40                     öva inför prov eller extra gånger/division av bråk                   s.77-87

 

V41                     matteprov ti 8b, torsdag 8a

 


Läroplanskopplingar

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter