Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Läsa och förstå

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Läsa och förstå

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
-läsa olika texter och förstå vad du läser
-samtala om textens innehåll och jämföra med sånt du varit med om
-läsa en bok med flyt
-läsa högt tillsammans i grupp

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedömma din förmåga:
-att läsa med flyt
-att förstå en text och läsa mellan raderna
-att prata om budskapet i texterna
-jämföra budskap i texter med dina egna erfarenheter

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:
-läsa olika slags texter
-diskutera och ibland skriva om vad texterna handlar om

Tidsplan
Hela år 3


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Läsa och förstå
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback