Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 9

Idrott och Hälsa, år 5, Ht 2018 - Vt 2019

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Lgr 11, Idrott och Hälsa

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • Dans
 • Redskapsgymnastik
 • Ledarskap
 • Bollspel
 • Friidrott
 • Samarbete
 • Kondition
 • Styrka
 • Orientering
 • Friluftsliv
 • Lek
 • Nätspel
 • Styrka

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Dans - Genom att var delaktig under hela dansprojektet. OBS! År 9 även dansinspiratörerna
 • Redskapsgymnastik - Genom att vara delaktig under redskapsperioden och arbeta utifrån "övningspappret"
 • Bollspel - Genom att prova på och aktivt deltaga i de bollspel som presenteras under terminen
 • Friidrott - Genom att aktivt delta på friidrottsundervisningen samt friidrottsdagen
 • Styrka - Genom att delta på lektionernas styrke momeneten och förbättra dina resultat
 • Orientering - Genom att vara delaktig under orienteringsperioden samt att genomföra orienteringsdagen med godkänt resultat
 • Friluftsliv -  Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras
 • Kondition - Genom att delta på konditionstesten och sträva efter att förbättra sina äldre resultat samt få en förståelse för vikten av en god kondition och hur man kan påverka den 
 • Nätspel och lek - Genom att prova på och aktivt deltaga i de nätspel som presenteras under terminen
 • Styrka - Genom att  aktivt delta på styrkelektionerna samt förstå vikten av en god styrka och hur man kan påverka den
 • Samarbete - Genom att visa samarbetsförmåga inom samtliga idrottsaktiviteter

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Följande kommer att bedömas:

Se matris!


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa År 4-9, Almåsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback