Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Så styrs Sverige

Olandsskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Syftet är att ni elever ska få ökad kunskap om Sveriges politiska system, kunna hitta och tillgodogöra er kunskap om de politiska partierna, samt stärka medvetenheten och insikten om vår demokrati och vårt statsskick.

 

Statsskick handlar om hur en stat ska styras - vem som har vilken makt och vad du som svensk medborgare har rätt till. Ni kommer få lära er om hur Sverige styrs och hur ni kan påverka.

Vad handlar arbetsområdet om?

Sveriges politiska system

 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting/region och kommuner.
 • Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten kan påverka individer, grupper och samhället i stort.
 • Sveriges grundlagar.
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutvecklingen samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.
 • Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Hur kommer vi att arbeta? 

 • Föreläsningar med PPT-stöd
 • Klassrumsdiskussioner samt diskussioner utifrån filmklipp
 • NE/häfte med instuderingsfrågor

Hur redovisar vi kunskaper?

 • Skriftlig kunskapskontroll
 • Fortlöpande i klassrumsdiskussioner

Föreläsningar & material:

PPT: Sveriges statsskick

PPT: EU

PPT: Hur kan du påverka?

PPT: Svenska riksdagspartier

Frågehäfte med text

Filmserie från UR

Sammanfattning


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget, regioner och kommuner. Sveriges grundlagar.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback