Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Hållfasthet

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 januari 2019

Hur kan man bygga så höga torn som Eiffeltornet eller hus som Burj Khalifa utan att de rasar? Varför konstruerar man medvetet saker för att de ska kunna gå sönder?

Syfte

Genom undervisningen i ämnet Teknik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • veta vad som menas med hållfasthet.
 • veta hur material kan formas på olika sätt för att öka styrkan.
 • veta mer om arbetsgången i teknik: ett problem-ide´till lösning-prövning av lösning och justeringar-rapportskrivning.
 • kunna ge förslag till lösningar på ett problem.
 • veta hur man skriver en rapport.

Arbetssätt - Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:  

 • Lyssna på muntliga genomgångar
 • Se på film och filmklipp
 • Läsa faktatexter/rapporter med koppling teknik
 • Samtala, diskuttera och resonera om tekniska lösningar och deras betydelse för individen, samhället och miljön.
 • Planera, bygga och bearbeta enkla konstruktioner.
 • Dokumentera din konstruktion i text och bild.
 • Klassrumsdiskussioner
 • Kunskapsutvärdering

Bedömning

Som underlag har jag din skiss, din konstruktion och framförallt din rapport om ditt bygge.

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att använda viktiga begrepp inom teknik, beskriva och ge exempel på begreppen.
 • I vilken grad du bidrar till lösningar vid konstruktion.

Genom att

 • Lyssna när du aktivt deltar i diskussioner och samtal.
 • Läsa din dokumentation om din konstruktion.

Begrepp att ha koll på:

Balk

Böjning

Dragkraft

Elastisk

Fackverk

Hållbar utveckling

Hållfasthet

Instabil

Konstruktion

Material

Metaller

Naturmaterial

Pelare

Rörelseenergi

Stabil

Stödyta

Syntetiska material

Tryckkraft

Tyngdpunkt

Utmattning

Valv

 

Quizlet

Power Point 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Halmstad Teknik - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter
Tornbygge

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback