Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Geografi åk 5

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

I det här arbetet kommer du att utveckla dina kunskaper om Sverige, Norden och Europa, om huvudstäder, hav, öar. Hur naturen ser ut, var människorna bor och varför de bor där, vilka naturresurser som finns i Sverige, Norden och Europa. Du kommer också få lära dig om inlandsisen, vulkaner och om jordbävningar.

I arbetet utvecklar du kunskap om:

 • Sverige, Norden och Europa
 • Natur- och kulturlandskap
 • Processer som formar och förändrar jordytan, berg, inlandsisen, vulkaner, jordbävningar
 • Naturresurser
 • Var befolkningen är fördelad 
 • Kartor, topografiska och tematiska
 • Namngeografi - Norden

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter
 • Använda olika kartor för att lära dig mer om Sverige, Norden och Europa
 • Träna namngeografi med hjälp av blindkartor
 • Se filmer 
 • Träna på att skriva resonemang
 • Arbeta med vårt digitala läromedel Bingel
 • Söka fakta i olika läromedel, NE.se, SLI

Så här visar du dina kunskaper och förmågor

 • Kartprov på Nordens namngeografi
 • Skriftliga prov där du bland annat resonerar om hur befolkningen är fördelad, hur inlandsisen har påverkat jordytan och vilka konsekvenser det fått, naturresurser.
 • Muntliga diskussioner
 • Genom att lära dig och använda geografiska ord och begrepp 
 • Genom att kunna använda kartboken
 • Genom en geografisk fältstudie 
 • Genom en presentation och muntlig redovisning av landskapstyper

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback