Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Franska år 8 ht 2018/vt-2019 - innehåll och bedömning

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 19 augusti 2018

Välkommen till undervisningen i franska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på franska (dator och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas. Nedan kan du se vilka moment som är tänkta att ingå i årskurs 8. Läromedel som används: Chez nous 3

Innehåll - läxplanering

En detaljerad information om läxor vecka för vecka finner du i "kalendern" för år 8 samt i "Teams" under "fliken". Har du frågor och funderingar kontakta: Charlotte.northman-alm@vaxholm.se

Exempel på moment som ingår i årskurs 8

Vi lär oss ord inom bland annat följande områden:

transportmedel, fråga efter vägen, kärleksord, strand- och badord, maträtter, samtal om mat, kroppsdelar, ord som beskriver utseende, rum i ett hus, fler verb och utökad grammatik etc.  

Realia - fakta om Belgien, Monaco, Schweiz, Luxemburg, Sverige, skollov och vägtullar i Frankrike, le Guide Michelin, Le Bib Gourmand, Gustave Eiffel, franska konstnärer etc.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i moderna språk.

Följande ingår i den samlade bedömningen:

Lyssna - Din förmåga att förstå franska i tydligt tal. 
Läsa -     Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Skriva -   Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Tala  -     Din förmåga att uttrycka dig muntligt i presentationer samt delta i samtal om vardagliga ämnen.

Under terminen kommer du att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov/uppgifter av olika slag.
Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna, d.v.s. ditt aktiva deltagande både muntligt och skriftligt.

När tillräckligt med underlag för bedömning har samlats in fylls nedanstående bedömningsmatris i. Bedömningen uppdateras under terminens gång.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i franska för år 8 ht-2018/vt-2019
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback