Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik, Eldorado 1A

Tunets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 augusti 2018

Vi kommer att arbeta med matematik flera gånger i veckan, vi utgår ifrån matteboken Eldorado. Detta gör vi på flera olika sätt: muntligt, skriftligt, laborativt samt spela mattespel. Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

- Förstå och använda talen inom talområdet 0-10

- Förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion

- Förstå matematiska begrepp som fler, färre, lika många

- Förstå likhetstecknets betydelse

- Känna till de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel

Bedömning

Din förmåga att förstå:

- Addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse

- Inom talområdet 0-10 kan talens grannar, antal-siffra samt dela upp talen

- Begreppen fler, färre och lika många

- Kunna känna igen och namnge de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- Utgå ifrån matteboken Eldorado, spela spel och praktisk matematik.

- Prata matematik, vi undersöker och kommer fram till att det finns olika sätt att lösa en uppgift.

- Arbeta gemensamt i helklass, grupper samt enskilt.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter