Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Årstider, djur, träd och blommor år 1 ht 2017

Tunets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 20 augusti 2018

Ni kommer få lära er om våra fyra årstider och hur man känner igen dem. Vi lär oss några vanliga blommor, träd och djur.

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Undervisningen i ämnet biologi ska bl.a syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Du ska lära dig;

* Att känna igen årstiderna sommar, höst, vinter och vår och i samtal kunna berätta/ge exempel på några   
   kännetecken.
* Att känna igen några av de vanligaste vilda djur vi har i vårt land, hur de lever och vad de heter.
* Att känna igen några av de vanligaste blommorna och träden vi har i vår natur, hur de ser ut och 
   vad de heter.

* Att känna igen ett bi, hur de lever och varför de är nyttiga för blommorna och människorna.

* Att på ett enkelt sätt dokumentera det vi undersöker och arbetar med.

Hur ska vi lära oss detta?

Du lär dig genom att;

*
Vi tittar på film.
* Vi går till skogen ut i naturen och undersöker vad som finns där.
* Vi läser faktatexter, tittar på bilder och pratar om vad vi sett och läst.
* Vi målar och ritar.
* Vi leker lekar både ute och inne.

Vad kommer att bedömas?

Om du kan;

*
Känna igen de fyra årstiderna och i samtal kunna berätta/ge exempel på några kännetecken.

* Känna igen något/några av de vanligaste vilda djuren vi har i vårt land. Veta hur de lever och vad de heter.

* Känna igen någon/några av de vanligaste blommorna och träden vi har i vår natur. Veta hur de ser ut och vad de heter.

* Känna igen ett bi, hur de lever och varför de är nyttiga för blommorna och människorna.

 

* I enkel form dokumentera vad du har observerat och undersökt.

Hur får jag visa vad jag kan?

Du visar vad du kan genom att;

* Vara aktiv och svara på frågor när vi har genomgångar.
* Muntligt svara på frågor i mindre eller i stor grupp.
* Vara aktiv och utföra uppgifter när vi är ute i skogen och klassrummet.
* I enkel form dokumentera det vi har arbetet med.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter