Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 5

Planering i bosniska -2020-2021

Lerum Modersmål, Lerum · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på bosniska. Synonymer och motsatser, frukt och grönsaker, natur och vädret. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på bosniska. Vi kommer att träna på läsförståelse samt läsa hög och individuell läsning. Vi ska jobba lite med att reflektera över högtider, traditioner, dagar, månader och årstider.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Arbetssätt och undervisning


  Läraren och elever läser sagor, fabler och berättelser.
  Läraren  förklarar svåra ord och  betydelse i dessa. Elever skriver egna berättelser eller sammanfattar textens innehåll.
  Tillsammans går vi igenom texter, tittar på den röda tråden i sagor och berättelser. 
  Högläsning där vi arbetar kring texter, ordförståelse samt    läsförståelse                                                                                                                          
  Vi tränar på att skriva korta meningar.                                           
  Skriva olika typer av texter och meddelande         
  Lekar och musik från område der modersmål talas.                                    

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Kultur och samhälle

Jag kommer att bedöma:

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Kultur och samhälle

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 4-5
Uppgifter
substantiv -bosniska
Uppgift 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback