Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Tyska åk 6 - läsårsplanering

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Tyska är det största språket i Europa. Ca 100 miljoner människor har tyska som modersmål. Eftersom Tyskland är en viktig handelspartner för Sverige, är det bra att kunna tyska i arbetslivet. Språken svenska och tyska är släkt med varandra och har många likheter. Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, arbetar vi hela tiden med samtliga förmågor. Exempelvis övar vi hörförståelse genom att lyssna på texter på tyska, men vi läser samtidigt med i boken, samtalar om innehållet samt skriver texter i anslutning. I denna LPP presenteras arbetsområden, arbetssätt, förmågor samt hur utvecklingen bedöms.

Arbetsområden

 • Hälsningsfraser
 • Räkna 
 • Färger
 • Klock/datum/veckodagar/månader
 • Väder/Årstider
 • Familj
 • Djur
 • Högtider: julen, påsken
 • Hobbyer
 • Kläder
 • Kroppsdelar
 • Mat
 • Fakta om tysktaland länder
 • Pjäser: Hänsel und Gretchen/Rotkäppchen
 • Grammatik: verb, substantiv
 • Läsa, översätta och samtala om texter av olika slag
 • Lyssna på dialoger, nyheter, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syfte, t.ex. för att berätta och informera
 • Samtala såväl förberett som spontant utifrån olika uppdrag, olika syften och med utgångspunkt i olika inspirationskällor
 • Spontana rollspel såväl som  förberedda dialoguppspelningar
 • Förbereda och hålla egna föredrag om ett valt ämne.
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation
 • Samtala om tysk historia och kultur, våra erfarenheter från möten med tysk kultur, samt jämföra med vår egen historia och vår kultur.

Bedömning

Hörförståelse, läsförståelse och skrivande bedöms under terminens gång genom:

- hörförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.
- läsförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.
- textskrivning - fri text, återberätta något vi hört, sett eller läst mm.

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

- förberett tal, till exempel att återberätta något vi hört eller sett/ läst.
- muntliga par- eller helklassövningar under lektionstid, samtala, berätta för varandra, beskriva olika saker, ställa frågor till varandra.
- samtal med mig under lektionstid om vardagliga saker som väder, kläder, mat mm.
- rollspel och dialoger, som spelas upp eller spelas in.
- inspelningar av olika slag, t.ex. egna berättelser i ljud och bild


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen
Moderna språk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback