Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 6

Idrott åk 6

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 19 oktober 2021

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 
 • simning i mag- och ryggläge. 
 • kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer.
 • kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter. 
 • förebyggande av skador, tex genom uppvärmning.
 • ord och begrepp för samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. 
 • att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler. 
 • lekar och andra fysiska aktiviter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
 • säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. 
 • badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. 

Hur?

VI kommer att arbeta med följande moment:

 • simundervisning i Heby. 
 • Orientering och allemansrätten på Lundaområdet.
 • Bollsporter och lekar på Lundaområdet.
 • Dans, rytm och olika sporter i sporthallen.
 • Redskapsövningar, balans och koordinationsövningar i sporthallen.
 • Teoriundervisning i klassrum och sporthall.

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap att:

 • vara med i enkla lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett sätt som passar aktiviteten.
 • röra dig och dansa så att det passar till musiken.
 • simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. 
 • prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga. 
 • vara med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig till väder och plats och till allemansrätten. 
 • orientera i kända miljöer med hjälp av kartor. 
 • beskriva hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar. 
 • hjälpa någon vid nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback