Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MEDMED02

TEMA Hälsa och ohälsa

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Här kommer vi titta närmare på hur sjukdomar och ohälsa påverkas av livsstil, arv och miljö där du ska fördjupa dig i en sjukdom vård och behandling som du kopplar till livsstil , livsvillkor,miljöfaktorer och koppla det till människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.

I kursen Medicin 2 skall vi fördjupa våra kunskaper om sjukdomar samt lära oss uppfatta symptom på sjukdom. I denna uppgift skall du fokusera på en sjukdom som kan uppkomma på grund av miljön, levnadsvillkor  vi lever i och eller livsstilssjukdomar.

D

 

För planering se publicerat tema

 

 


Läroplanskopplingar

Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.

Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.

Fysiologiska processer med utgångspunkt i hälsa.

Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.

Matriser i planeringen
Medicin 2/
Uppgifter
Grupparbete - hälsa/ohälsa
Tema hälsa och ohälsa
Enskild uppgift om hälsa och ohälsa
Att bevara hälsan
TEMA HÄLSA OCH OHÄLSA

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback